Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website.