Vergelijkingskaart

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is gevestigd in Leeuwarden. Via inventarisatie, analyse en schadekans/ schadegrootte brengen wij de statische risico’s van bedrijven in kaart.

In overleg met de ondernemer gaan wij inventariseren welke risico’s de ondernemer zelf kan dragen, welke door middel van preventie beperkt kunnen worden en welke risico’s verzekerd dienen te worden.

Afhankelijk van de vraag van de prospect kan er alleen een risicomanagement rapport gemaakt worden of gaan wij over tot inkoop van de risico’s door middel van verzekeringen.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. kan ook werkzaamheden verrichten bij collegae assurantiebedrijven.

Wet financieel toezicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de vakbekwaamheid en deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs.
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. staat geregistreerd bij de AFM onder nummer 12041960.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. heeft vergunning om te adviseren en/ of te bemiddelen in schade- en inkomensverzekeringen.

Registraties

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58177132.

RAIA

Om ons kwalitatief te onderscheiden in vakbekwaamheid, professionele dienstverlening, integriteit en onafhankelijkheid is de heer G.T. Busstra ingeschreven in het RAiA-register onder nummer PA 208

Keuze van aanbieders

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is een zelfstandige onderneming zonder eigendomsverhouding tot banken of verzekeraars en kan hierdoor zowel financieel als commercieel onafhankelijk opereren.

Ons bedrijf is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben met verzekeringsmaatschappijen en/ of banken. Wij zijn volledig vrij in onze advisering.
Aangezien wij met 3000 financiële dienstverleners gezamenlijk verzekeringen inkopen, kunnen wij voor u de beste proposities uit de markt halen.
De drie beste proposities krijgt u in de praktijk gepresenteerd.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Liberty Mutual Insurance Europe SE onder polisnummer BTP9705266.

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waaraan kosten zijn verbonden, informeren wij u vooraf.

Beloning

U betaalt voor onze dienstverlening via premie of via een declaratie (fee).

Beloning op basis van declaratie

In plaats van provisie spreken wij met u een tarief af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het verzekeringsproduct premie.

Beloningsbeleid medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die men adviseert.

Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Klachteninstituut

Wij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter een klacht heeft, kunt u ons daarover benaderen.

U kunt een brief richten aan de directie. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten en zullen wij er alles aan doen om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

Tevens is Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid) onder aansluitnummer 300.015.474 .
Wanneer er naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht is gereageerd kunt u zich wenden tot dit onafhankelijke klachteninstituut.

Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 355 22 48