Logistiek

Door middel van preventie, het faciliteren van rijvaardigheidstrainingen en code 95-opleidingen willen wij in overleg met u en bovenal de chauffeurs, de schadelast reduceren. Door bovenstaand bewezen concept hebben verzekeraars veel vertrouwen in onze dienstverlening gekregen en kunnen wij voor u de beste proposities uit de verzekeringsmarkt krijgen. Ons doel is partnership in plaats van leverancier van verzekeringen.

Food

Doordat wij jarenlange ervaring in de foodsector hebben, zijn termen als product recall, private label, merkenbeschermingsclausules, HACCP-/BRC-certificeringen "gesneden koek".  Via het inventariseren en analyseren van statische risico's (risico-management) kan uw risico-profiel vastgesteld worden. In overleg met u wordt bekeken welke statische risico's u zelf kan dragen en welke verzekerd dienen te worden. Vervolgens zorgen wij er voor dat dit tegen de meest gunstige condities gerealiseerd gaat worden. Vergoeding kan op fee- of provisiebasis plaats vinden.

MKB- bedrijven

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie en het segment waar Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V, zich al jarenlang thuis voelt.  De kwaliteit van onze dienstverlening en focus richt zich op bedrijven met tenminste 5 werknemers.  Onze technologie, innovatie- en inkoopkracht alsmede partnership wordt vanaf deze minimale personeelsomvang optimaal benut.  Via een inkoopcombinatie van 3000 financiële dienstverleners kunnen wij de beste proposities uit de markt halen. Van te voren hebben wij voor u de statische risico's in kaart gebracht.