Dienstwijzer

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is gevestigd in Leeuwarden. Via inventarisatie, analyse en schadekans/ schadegrootte brengen wij de statische risico’s van bedrijven in kaart.

In overleg met de ondernemer gaan wij inventariseren welke risico’s de ondernemer zelf kan dragen, welke door middel van preventie beperkt kunnen worden en welke risico’s verzekerd dienen te worden.

Afhankelijk van de vraag van de prospect kan er alleen een risicomanagement rapport gemaakt worden of gaan wij over tot inkoop van de risico’s door middel van verzekeringen.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. kan ook werkzaamheden verrichten bij collegae assurantiebedrijven.

Wet financieel toezicht
De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de vakbekwaamheid en deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiŽle adviseurs.
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. staat geregistreerd bij de AFM onder nummer 12041960.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. heeft vergunning om te adviseren en/ of te bemiddelen in schadeverzekeringen.

Registraties
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58177132.

RAIA
Om ons kwalitatief te onderscheiden in vakbekwaamheid, professionele dienstverlening, integriteit en onafhankelijkheid is de heer G.T. Busstra ingeschreven in het RAiA-register onder nummer PA 208.

Keuze van aanbieders
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. is een zelfstandige onderneming zonder eigendomsverhouding tot banken of verzekeraars en kan hierdoor zowel financieel als commercieel onafhankelijk opereren.

Ons bedrijf is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben met verzekeringsmaatschappijen en/ of banken. Wij zijn volledig vrij in onze advisering.
Aangezien wij met 3000 financiŽle dienstverleners gezamenlijk verzekeringen inkopen, kunnen wij voor u de beste proposities uit de markt halen.
De drie beste proposities krijgt u in de praktijk gepresenteerd.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij AIG Europe onder polisnummer 60965619.

Beloning
U betaalt voor onze dienstverlening via premie of via een declaratie (fee).

Beloning op basis van provisie
Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waaraan kosten zijn verbonden, informeren wij u vooraf.

Beloning op basis van declaratie
In plaats van provisie spreken wij met u een tarief af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het verzekeringsproduct premie.

Klachteninstituut
Wij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter een klacht heeft, kunt u ons daarover benaderen.

U kunt een brief richten aan de directie. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten en zullen wij er alles aan doen om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

Tevens is Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. aangesloten bij het Klachteninstituut FinanciŽle dienstverlening (KiFid) onder aansluitnummer 300.015.474 .
Wanneer er naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht is gereageerd kunt u zich wenden tot dit onafhankelijke klachteninstituut.

Klachteninstituut FinanciŽle dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 355 22 48

Contact

Maak een afspraak
Mevr.
 • KiFiD
 • RAIA

U kiest voor ons als adviseur:

 • 1

  Transparante en deskundige werkwijze met open mindsetting;

 • 2

  Optimale aandacht tegen de laagst mogelijke prijs;

 • 3

  Betrouwbaar

plan routeContactgegevens

Bezoekadres

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

058 - 2941650
info@busstra-advies.nl

Backoffice

Wismastate 9
8926 RA Leeuwarden

 
administratie@busstra-advies.nl
BTW-nummer: NL 8529.11.221.B01
K.v.K-nummer 58177132
ING-bank: NL 23 ING B 0008215021
AFM-vergunningnumer: 12041960